Q Caffe – about people.  People. Dreams. Noise. Speed. Constraints. Fears. Masks. Trials. Failure. Flight. Liberation. Our world… HUMAN? Entirely different from any other café, Q Caffe illustrates an actual story through its decor, about man and his strivings in a hierarchical and limiting society. Built in collaboration with 6th Sense Interiors and lots of other first grade artists, having […]

English version Q Caffe – about people.  Oameni. Visuri.  Zgomot. Viteză. Constrangeri. Frici. Măști. Incercari. Esec. Zbor. Eliberare. Lumea noastra… OM? Cu totul diferită de orice altă cafenea, Q Caffe ilustreaza prin decor o poveste actuala despre om și năzuințele sale intr-o societate ierarhizata si limitativa. Realizat în colaborare cu 6th-Sense Interiors și cu mulți alți artiști de primă clasă, având […]